GO! atheneum Overpelt

 

ENERGIEK EN TOEKOMSTGERICHT COMPETENTIEONDERWIJS

Het Atheneum Overpelt is een school waar elke leerling als een belangrijke en interessante persoonlijkheid gezien wordt. Leren en opgroeien gebeuren in een open sfeer en met respect voor ieders eigenheid. Daarom bieden wij zowel in het ASO, het TSO als het BSO een ruime waaier van studierichtingen aan. De competenties van onze leerlingen vormen de basis van het leerproces. Weten welke talenten je hebt en hoe je jezelf verder wilt ontplooien is een oefening die wij elke dag opnieuw samen met jou maken. We zetten ons met veel energie, vol enthousiasme en dynamiek in voor jouw persoonlijke onderwijsloopbaan.

Ons kwaliteitsonderwijs gaat niet alleen mee met de tijd, maar blikt ook constant vooruit op jouw toekomst. Daarom zijn we zowel binnen als buiten de klasmuren innoverend. Met de unieke lesmethode Learning by Doing bieden we competentiegericht onderwijs aan waardoor je over de vereiste kennis, vaardigheden en attitudes beschikt die je nodig hebt om met succes te starten aan de universiteit of de hogeschool of op de werkvloer. Je krijgt les in moderne klaslokalen en aan de hand van eigentijdse leermiddelen: multimediacomputers, tablets, laptops, interactieve borden… Smartschool zorgt er voor dat je ook kan leren via de digitale weg.

Binnen ASO en TSO leggen we de focus op meertalig onderwijs. Sommige vakken krijg je dus ook in het Engels, waardoor zowel je kennis van de hoofdvakken vergroot, maar ook je taalvaardigheid toeneemt. In de richtingen Moderne Talen zitten zowel Spaans als Duits in je lessenpakket. In het ASO benadrukken we ook het zelfstandig leren verwerken van leerstof. Individuele taken of groepswerken -vaak met deelopdrachten van verschillende vakken- nemen een belangrijke plaats in. Samenwerkingsverbanden met externe partners zoals de VDAB, RTC en Limtec zorgen ervoor dat we onze leerlingen TSO en BSO laten kennismaken met de recentste technieken en machines. Alle leerlingen TSO en BSO gaan ook regelmatig werkplekleren, d.w.z. op de werkvloer bepaalde technieken leren en toepassen.

In alle leerjaren worden er pedagogische uitstappen georganiseerd. Dit doorbreekt het traditionele klasgebeuren en je ervaart zo zelf, heel concreet, waarom je over een bepaald onderwerp leert. Met geïntegreerde werkperiodes in binnen- en buitenland behalen we de vakoverschrijdende eindtermen.

Een professioneel en dynamisch team van leerkrachten staat elke dag klaar om je het kwaliteitsonderwijs aan te bieden waar je recht op hebt. Een goed georganiseerde leerlingenbegeleiding zorgt voor extra ondersteuning wanneer het eens wat minder goed gaat.

Leerkrachten en leerlingen vormen in onze school een leerteam. Van jou wordt dus ook wat verwacht. In eerste instantie is dit een goede dosis energie en de volle inzet om te leren leren en om je toekomst maximaal in eigen handen te nemen. We hanteren ten tweede een streng, maar rechtvaardig orde- en tuchtbeleid. Je moet je dus aan de regels houden. Er zijn maar twee examenperiodes, dus moet je ook in staat zijn om grotere leerstofgehelen te verwerken. Bovendien evalueren we niet alleen je kennis, maar ook je attitudes en je vaardigheden. Je totale persoonlijkheid komt dus aan bod.

Ben je dus op zoek naar een boeiende studierichting in een moderne school en wil je gewaardeerd worden voor wie jij bent, kies dan voor het Atheneum Overpelt. Met gedeelde energie zorgen we er voor dat jij over de juiste competenties beschikt om de initiatiefnemer van morgen te worden, om je nek uit te steken voor jezelf en de maatschappij, maar vooral om succesvol te zijn in datgene wat jij goed kan en waar jij je goed bij voelt.

Opbrengst Valentijnsactie overhandigd aan vzw Autisme-Limburg, Speelpleinwerking Overpelt

Opbrengst Valentijnsactie overhandigd aan vzw Autisme-Limburg, Speelpleinwerking Overpelt

Op donderdag 23 februari 2017 werd de opbrengst van de Valentijnsactie overhandigd aan mevrouw Bloemen, mevrouw Schreppers en mevrouw Van Helden, afgevaardigden...

 
4 Office Management en 4 Kantoor bezoeken Media Markt en IKEA te Hasselt

4 Office Management en 4 Kantoor bezoeken Media Markt en IKEA te Hasselt

Op 21 februari 2017 brachten de leerlingen van 4 Office Management en 4 Kantoor in het kader van het project “Een bedrijf onder de loep” een bezoek aan Media...

 
3 en 4 VV maken decoratieve werkstukjes

3 en 4 VV maken decoratieve werkstukjes

De leerlingen van 3 en 4 Verzorging – Voeding hebben de volgende decoratieve werkstukjes gemaakt tijdens de les Zorg voor Woon- en Leefomgeving: een memorybord,...

 
3VV volgt workshop gelaatsverzorging

3VV volgt workshop gelaatsverzorging

Tijdens de les Zorg voor Welzijn hebben de leerlingen een workshop gelaatsverzorging gevolgd. Op de eerste foto hebben de leerlingen allemaal hun gezicht gereinigd...

 
4 Verzorging bezoekt Atelier Dodo in Overpelt

4 Verzorging bezoekt Atelier Dodo in Overpelt

Op donderdag 9 februari zijn de leerlingen van 4 Verzorging naar Atelier Dodo in Overpelt geweest. Hier volgden de leerlingen een workshop keramiek. De leerlingen...